Kvinna står med mobil, blommande träd och cykel i bakgrunden.Svenskarnas mobilvanor varierar inte bara mellan olika åldersgrupper, utan även mellan olika regioner. Det visar nya siffror från Tele2. Foto: Iryna Inshyna/Shutterstock.com

Undersökningar

Tele2 har kartlagt trafikdata för både mobil och mobilt bredband i det rikstäckande nätet, och det visar sig att mobilvanorna skiljer sig åt mellan landets olika regioner. I vissa fall rätt rejält.

Efter att ha sammanställt siffror på svenskarnas vanor gällande surf, samtal och sms kan Tele2 konstatera att vi är flitiga mobilanvändare överlag. I genomsnitt pratar vi 732 minuter och skickar 76 sms per abonnemang och månad. Dataförbrukningen ligger i snitt på 16 GB.

Men enligt Tele2:s kartläggning finns det regionala skillnader, och på flera håll i landet rings, sms:as och surfas det betydligt mer än genomsnittet.

Jämtland ligger i surftoppen

Karin Nygren, affärsansvarig privatmarknad på Tele2, berättar att de ser en fortsatt tydlig ökning av mobildataförbrukningen i Sverige. De ser även att uppkopplingen mot nätet fyller allt fler syften. Kommunikation mellan familjemedlemmar, vänner och kollegor utgör fortfarande en stor del, men en annan del som har blivit allt större handlar om underhållning, administration, e-handel och olika nyttotjänster.

Jämtland, Dalarna och Norrbotten står för den största surfförbrukningen i landet. I topp ligger Jämtland med 21 GB/månad, vilket kan jämföras med Gotland som står för landets lägsta surfförbrukning med 12 GB.

I både Dalarna och Norrbotten ligger förbrukningen på 19 GB i genomsnitt.

Dalarna pratar längst, men Stockholm ringer mest

Enligt sammanställningen är det i Dalarna som telefonsamtalen varar längst, och snittet ligger på 784 minuter per månad. När det gäller antalet samtal är det däremot stockholmarna som ligger i topp med 188 samtal per person och månad.

Uppsalaborna föredrar sms framför samtal

I Uppsala ligger man över rikssnittet när det gäller antalet skickade sms per månad, men under rikssnittet för antalet ringda samtal per abonnemang. I snitt skickar uppsalaborna 78 sms och ringer 167 samtal i månaden.