Tjej med blå tröja sitter i soffa och tittar på mobilskärm.Förra året minskade antalet samtalsminuter i de svenska mobilnäten, enligt PTS årliga rapport. En förklaring sägs vara en ökad användning av olika kommunikationsappar. Foto: Ground Picture/Shutterstock.com

Rapporter

Enligt Post- och telestyrelsens rapport Svensk telekommarknad 2022 minskade antalet samtalsminuter i mobilnäten med 6 procent förra året, och det är första gången man ser en nedgång sedan undersökningen startade. Ökad användning av olika kommunikationsappar sägs vara en förklaring bakom trendbrottet, vilket i sin tur har bidragit till ökad dataförbrukning.

PTS har precis publicerat sin rapport om utvecklingen på telekommarknaden för 2022, och för första gången sedan undersökningen startade kan man notera en nedgång av antalet samtalsminuter i mobilnäten. Totalt ringde vi 39 miljarder minuter förra året, motsvarande 250 minuter per mobilabonnemang och månad, vilket är 6 procent färre än under 2021.

Flera förklaringar till trendbrottet

PTS menar att det finns flera förklaringar till trendbrottet. Det skulle kunna vara lite av en eftereffekt av den markanta uppgången av mobilsamtal under pandemin, men enligt PTS handlar det troligtvis även om att allt fler använder kommunikationsappar i stället för traditionella röstsamtal. 

Dataanvändningen fortsatte öka förra året

Den ökade användningen av kommunikationsappar har även bidragit till en ökad dataanvändning, enligt PTS. Förra året ökade datatrafiken i mobilnäten med 28 procent, vilket ligger helt i linje med de ökningar man sett under de senaste åren. 

Under de senaste fyra åren har datatrafiken i mobilnäten tredubblats.

Allt fler använder 5G

I rapporten framgår det även att allt fler använde 5G förra året. I slutet av 2022 hade strax över 2 miljoner abonnemangskunder använt 5G-nätet, vilket kan jämföras med 720 000 abonnenter i slutet av 2021.