Ett kretskort i närbild.Försenade leveranser av kretsar drar ner på produktionstakten av Iphone 13. Tio miljoner enheter väntas försvinna från den planerade produktionslinjen. Foto: raigvi/Shutterstock

Mobiltelefoner

Tio miljoner enheter väntas utebli från produktionslinjen hos Apple, skriver Mobil.se. Anledningen är den världsomspännande kretsbristen som nu, enligt det finansiella informationsföretaget Bloomberg, även drabbar Apples produktion av Iphone 13-telefoner.

Pandemins konsekvenser ligger till grund för de leveransförseningar som vi kan se över hela världen. Nu drabbas även Apple i produktionen av Iphone 13-telefoner.

Kretsbrist från Texas Instruments med flera

Båda tillverkarna Broadcom och Texas Instruments har problem med att uppfylla kvoten för den avtalade mängden kretsar med Apple. Det rapporterar Bloomberg. Som ett resultat har produktionstakten av Iphone 13-telefoner behövt dras ner.

Enligt Bloomberg handlar det om en neddragning på tio miljoner telefoner som nu uteblir från marknaden. Från början var det tänkt att 90 miljoner enheter skulle komma ut på marknaden, men på grund av inbromsningen av produktionstakten är det nu 80 miljoner som förväntas bli klara.

Anledningen till att varken Broadcom eller Texas Instruments kan tillhandahålla Apple med det avtalade antalet kretsar har delvis att göra med att båda företagen använder sig av TSMC som tillverkare.

Företaget TSMC, som tillverkar kretsarna, har nämligen fått problem med att hålla uppe sin produktionstakt.

Förseningar i leveranser förvärrar situationen

En av anledningarna till varför TSMC inte kan möta behovet för kretsar handlar om leveransförseningar. Som en konsekvens av pandemin har försenade leveranser blivit vardagsmat inom teknik och industri.

Innan pandemin låg tiden för beställning och leverans på totalt tolv veckor. I dag ser läget annorlunda ut med en ökning till närmare 22 veckor.

Julförsäljningen ligger pyrt till

Någonting som oroar Apple är julförsäljningen. En minskning på tio miljoner telefoner kommer definitivt att märkas när julförsäljningen drar igång.

Under jul ökar normalt sett försäljningen av teknik och många hade höga förväntningar på Iphone 13. Att Apple nu tvingas dra ner på produktionstakten kommer ge konsekvenser, men hur stora återstår att se.