Tre personer sitter i en soffa och har datorer, surfplattor och telefoner i händerna.Digital kommunikation behöver säkerhet, särskilt efter Corona när många arbetar hemifrån. Företaget Compodium har en populär och säker kommunikationsplattform som ska hjälpa företag att skydda känslig information. Foto: SFIO CRACHO/Shutterstock

Säkerhet

Det svenska företaget Compodium växer, skriver Telekom idag. Allt fler ser värdet av att skydda sig själva och sin verksamhet online. Nu när många arbetar hemifrån är det mer aktuellt än någonsin.

Företaget Compodium har utvecklat en kommunikationsplattform som är säkrare än andra alternativ på marknaden. Här kan man göra allt från att skicka säkra kalenderinbjudningar till att ha säkra videosamtal.

Compodium möjliggör för säkert hemarbete

Compodiums plattform för digital kommunikation har ökat snabbt i popularitet. Kommunikationsplattformen tillåter bland annat användare att skicka säkra kalenderinbjudningar, signera digitalt samt hålla säkra videomöten.

Plattformen innehåller dessutom en visselblåsarfunktion som ytterligare ska skydda användare från digitala hot.

– Undersökningar visar att en hög andel av Sveriges företag kommer att arbeta hemifrån ett par dagar i veckan även efter Corona, säger marknadschefen för Compodium, Lin Nordström.

Tack vare att hemarbetet är på tapeten för många företag är en säker kommunikationsplattform en självklarhet, menar Compodium. För att effektivt kunna arbeta hemifrån behöver den digitala kommunikationen fungera felfritt och för att skydda arbetet och företaget behöver den digitala kommunikationen vara säker.

Just säkerhet online är någonting som brister hos många företag. Compodium framhåller vikten av att företag ser över sina säkerhetslösningar för att skydda känslig information.

Vinner kommun efter kommun

Compodium växer snabbt. Det är tydligt att säkerhet är någonting som alla håller med om är viktigt, inte minst med tanke på cyberattackerna som drabbat stora företag den senaste tiden. Nu när hemarbetet är mångas nya verklighet efter pandemin är det viktigt att företagen hänger med.

– Många arbetsplatser var tvungna att ta väldigt snabba beslut för att kunna upprätthålla sin verksamhet och vi ser nu att många av dessa ser över sina digitala plattformar, säger Lin Nordström.

Bland annat har företaget vunnit kontrakt hos åtta nya kommuner efter sommaren. Därtill har ett statligt bolag och ett privat sjukvårdsföretag anslutit sig till Compodiums digitala kommunikationsplattform.