Johanna Tham och Robert Liljeström är hjärnorna bakom Digital Sverige - Telias blogg om hållbar digitalisering för alla.

Intervjuer

Vi på Mobilabonnemang.se har utsett bloggen Digitala Sverige till en av de Bästa operatörsbloggarna 2020. Digitala Sverige är en blogg skapad av Johanna Tham och Robert Liljeström som båda sköter och står för innehållet på bloggen. Läs vår intervju med Digitala Sveriges grundare och om deras jobb för att öppna upp en dialog för utvecklingen av hållbar digitalisering för alla. 

Hur känns det att Digitala Sverige har blivit utnämnd till en av Sveriges bästa operatörsbloggar 2020 av Mobilabonnemang.se?

Det är självklart jättekul och hedrande och vi vill tacka för utmärkelsen. 

Vilken är bakgrunden till att Digitala Sverige lanserades?

Telia har en väldigt viktig roll i det svenska samhället och med Digitala Sverige ville vi skapa en plattform som i första hand inte vänder sig till kunder utan politiker, myndigheter, kommuner, regioner och alla andra som är intresserade av digitalisering och uppkoppling ur ett samhällsperspektiv. 

Vilket är det huvudsakliga syftet med Digitala Sverige?

På Digitala Sverige lyfter vi frågeställningar som på olika sätt är viktiga för utvecklingen av det digitala Sverige och där vill vi vara med och påverka, utbilda och inspirera. Allt från hinder för att få ut fiber- och mobilnät i hela vårt land till hur vi kan nyttja digitaliseringen på ett säkert sätt för att lösa stora samhällsutmaningar. Vi vill att innehållet ska visa på både möjligheter och utmaningar men framförallt lösningar för hur vi gemensamt kan skapa ett digitalt Sverige som inkluderar alla.

Genom att lyfta goda exempel på hur digital infrastruktur och innovation kan bidra till att bygga ett smartare och hållbart Sverige hoppas vi också få upp digitaliseringsfrågorna högre på den politiska agendan. 

Hur ser ambitionerna och visionerna ut för Digitala Sverige i framtiden? 

Den senaste tidens hårda prövningar i samband med pandemin har verkligen visat hur beroende vi alla är av en snabb och stabil uppkoppling och moderna tjänster. Vi ser därför att det är viktigare än någonsin att föra en diskussion om hur vi kan säkerställa att alla har tillgång till och kan nyttja digitaliseringens möjligheter.

Vi fortsätter därför att utveckla bloggen och har även startat webinariekonceptet Connect to Society som vänder sig till samma målgrupp och lyfter motsvarande frågeställningar. Genom att kombinera dessa två kanaler och nyhetsbrevet hoppas vi kunna bli ännu mer relevanta för vår målgrupp. 

Vilka är fördelarna för Telia med en blogg som Digitala Sverige? 

Ju mer uppkopplat och digitaliserat samhället blir desto viktigare blir det även för oss att engagera oss och vara delaktiga i att bygga ett hållbart digitalt samhälle för alla. Med Digitala Sverige får vi en plattform för den dialogen som vi upplever blir allt mer relevant inte bara för huvudmålgruppen utan även för kunder och för våra alla kollegor på Telia. 

Vad har ni för tips till andra som vill komma igång och skriva en lika bra operatörs- eller företagsblogg som Digitala Sverige ju är?

Vi tror det viktigaste är att noga tänka igenom sin målgrupp och anpassa innehållet utifrån den. Vi som skriver och sköter om Digitala Sverige jobbar själva med frågorna som vi lyfter fram och har kontinuerlig kontakt med målgruppen vilket vi tror underlättar för oss att vara relevanta på bloggen. Att testa sig fram, vara uthållig och skapa kontinuitet tror vi är viktigt för att successivt bygga en läsarbas.