Kvinna mot mörk bakgrund som får sitt ansikte scannat.Facebook har tidigare fått utstå kritik gällande säkerheten runt den automatiska ansiktsigenkänningsfunktionen. Nu, när de återigen hamnat i blåsväder, väljer man att stänga ner funktionen. Foto: Chepko Danil Vitalevich/Shutterstock

Säkerhet

Ansiktsigenkänningsfunktionen på Facebook kommer nu att stängas ner, meddelar nyhetssajten Mobil.se. Anledningen till att funktionen nu försvinner är den integritetskritik som riktats mot Facebook den senaste tiden.

Den blåsiga debatt som just nu pågår med Facebook gällande riskerna som finns för den personliga integriteten har fått jätten att stänga ner ansiktsigenkänningsfunktionen.

Det är möjligt att den kommer tillbaka i framtiden, men då måste man först komma fram till hur funktionen ska regleras, menar Jerome Presenti, vice VD för artificiell intelligens på Facebook.

Tekniken måste bli reglerad

Tekniken bakom ansiktsigenkänningsfunktionen är vad som orsakat problem för Facebook. Genom att funktionen automatiskt känner igen individer på bilder och videos som laddas upp på plattformen menar man att den personliga integriteten riskerar att kränkas.

Vice VD för artificiell intelligens på Facebook, Jerome Presenti, säger att det därför är säkrast att stänga ner ansiktsigenkänningsfunktionen. Åtminstone medan diskussioner kring riskerna för den personliga integriteten fortgår.

Inte ett nytt tema

Det är inte första gången Facebook har hamnat i blåsväder för misstänkt integritetsproblematik, specifikt gällande ansiktsigenkänning. Enligt Mobil hade Facebooks nya uppfinning, år 2011 när den blev lanserad, knappt varit igång mer än en vecka innan EU utredde om den bröt mot EU:s lagar.

Tidigare har Facebook även fått böta närmare fem miljarder dollar på grund av bristande användarsäkerhet. Och nu stänger de alltså ner sin ansiktsigenningsfunktion tills regleringen av tekniken är utredd och klar.

Synskadade får en sämre användarupplevelse

Den personliga integriteten – och hur man ska kunna skydda den – har varit i fokus under hela debatten. Samtidigt har en annan grupp användare fallit i skymundan. Att ansiktsigenkänningsfunktionen stängs av ger nämligen synskadade en sämre användarupplevelse.

Tidigare har den automatiska ansiktsigenkänningsfunktionen hjälpt synskadade individer att få en förståelse för bilder, genom att den har kunnat läsa upp vilka personer som finns i bilden. Nu kommer den funktionen inte längre att vara tillgänglig.