Kollage Huawei logga med svart bakgrund och 5G-symbolKinesiska Huawei anser att telekombolagets affärsintressen har skadats av PTS beslut gällande 5G-auktionen. Nu har Huawei skickat en officiell skrivelse till Stefan Löfven där de åberopar investeringsskyddet. Foto: DANIEL CONSTANTE/Shutterstock.com

Mobilnät

Under hösten beslutade Post- och telestyrelsen att kinesiska Huawei inte fick delta i 5G-auktionen, något som fick telekombolaget att se rött. Nu hotar Huawei med att dra den svenska staten inför internationella skiljedomstolen, skriver Dagens Industri

I oktober 2020 meddelade Post- och telestyrelsen att de operatörer som blivit godkända att delta i 5G-auktionen får delta med villkoret att de inte använder någon utrustning från Huawei i 5G-näten.

Huawei åberopar investeringsskyddsavtalet

I dag finns för närvarande inte något handelsavtal mellan Sverige och Kina. Däremot finns det ett investeringsskyddsavtal från 1982 mellan de båda länderna, vilket uppdaterades 2004.

Nu åberopar Huawei det avtalet i en officiell skrivelse till den svenska statsministern Stefan Löfven. Skrivelsen är även ställd till handelsministern Anna Hallberg, utrikesminister Ann Linde och till Ibrahim Baylan, näringsminister. 

Huawei kan förlora 5,2 miljarder kronor i intäkter

Huaweis chefsjurist, Zhao Minglu, anser att telekombolagets affärsintressen har skadats allvarligt genom Sveriges agerande. I skrivelsen går Huaweis jurist så långt att de till och med avslöjade värdet på de svenska 5G-kontrakten, något som Huawei nu kommer att gå miste om. 

Huaweis intäkter från de svenska 5G-kontrakten från och med 2021 och fem till tio år framåt beräknades uppgå till 5,2 miljarder kronor, något som Post- och telestyrelsen nu har omintetgjort. 

Enligt Huawei har Sverige skadat det kinesiska telekombolagets affärsintressen i deras dotterbolag i Sverige, Huawei Technologies Sweden AB. 

Huawei har kallat till omedelbara förhandlingar

Grunden i investeringsskyddsavtalet är att de investeringar som gjorts av Sverige eller Kina ska få en skälig och rättvis behandling. I avtalet framgår det även att de investeringar som görs får inte behandlas sämre än de som görs av en tredje stat. Det betyder att Huawei inte bara kan åberopa att de blivit orättvist behandlade. De kan även peka på finländska Nokia som anses blivit bättre behandlade.

I avtalet är det även tydligt reglerat att de tvister som inte kan lösas mellan olika parter ska avgöras i skiljedomstolen. Huawei har nu kallat representanter för den svenska staten till omedelbara förhandlingar.