Illustration 6GI nästa generations mobilnät, 6G, kan reflekterande ytor kanske vara den mest hajpade idéen. De kan fungera som en storts signalförstärkare och är mycket snabbare än wifi-repeaters. Foto: lunopark/Shutterstock.com

Mobilnät

Det krävs en hel del för att kunna realisera 5G-teknikens många löften om lägre energiförbrukning och högre hastigheter. Nu håller forskare vid KTH tillsammans med telekombolaget Ericsson på att ta fram antenner som skulle kunna placeras nästan var som helst, skriver Telekom idag.

Dagens basstationer är placerade väldigt långt bort från mobilanvändarna för att de är så stora. Att kunna flytta antennerna närmare mobilanvändaren skulle vara både mer energieffektivt och kunna ge högre hastigheter.

Mindre basstationer som placeras i hemmet

Det skulle betyda mycket mindre mobilmaster i form av en remsa med små antenner. Dessa små mobilmaster skulle kunna placeras i en tapet. Enligt Emil Björnson, forskare vid KTH, är det en av möjligheterna i framtiden.

Lösningen skulle enligt Emil Björnson vara ”mobilmast på löpmeter”, som innebär en remsa med många små antenner. Det skulle kunna skapa en helt ny verklighet.

I stället för basstationerna, som är riktade åt ett håll, kan den nya tekniken för mobilmaster rikta sig mot användaren genom olika antenner som skickar signaler. Signalerna skulle i så fall skickas med olika tidsfördröjningar så att de kommer fram samtidigt.

Idén kläcktes ur en diskussion om dragning av fiber

Idén om mobilmast på löpmeter kläcktes när det diskuterades hur fiber till nya antenninstallationer bäst dras fram. Projektet är en vision om hur framtidens mobilmaster kan se ut och fungera om fem till sex år. Eftersom wifi inte är utvecklat för mobilitet och inte kan hantera rörelser lika bra är det en bra idé att bygga fler basstationer inomhus med mobilteknik, enligt Emil Björnson.

Emil Björnson kommer, under de närmaste åren, fortsätta med arbetet med små mobilantenner. Enligt Emil Björnson handlar det om att sprida ut antennerna och remsorna. Ett annat sätt skulle kunna vara att montera antenner över en hel fasad. 

Reflekterande ytor i nästa generations mobilnät

Emil Björnson kommer även att arbeta med ”intelligenta reflekterande ytor” som är en sorts signalförstärkare som vid överföringsfrekvenser blir väldigt intressant eftersom det används i 5G. När 5G används blir täckningen känsligare. De reflekterande ytorna är dessutom mycket snabbare än wifi-repeaters och kommer vara en av de mest upphaussade idéerna i 6G som blir nästa generations mobilnät.