Blurrad bild på ung person som håller vit mobil.Intresset för att återvinna sin gamla mobil är fortfarande lågt i Sverige, även om Tre har sett att trenden går svagt uppåt. Foto: Pressbild/Tre Sverige

Undersökningar

En ny Novus-undersökning visar att det fortfarande är relativt få som lämnar in sin gamla mobil för återvinning, och att många svenskar har flertalet mobiler som inte används hemma i byrålådan. Det skriver Tre i ett pressmeddelande.

Enligt undersökningen har åtta av tio svenskar minst en gammal mobil som bara ligger där hemma och samlar damm, och 23 procent uppger att de har fyra mobiler eller fler som de inte använder. Det är bara var fjärde person som lämnar in sin gamla mobil när det är dags att köpa en ny.

Tre ser två tydliga trender

Tre har noterat två tydliga trender: att det är relativt få som har koll på telefonens värde och att det ändå finns en önskan om att återvinna, men att skälet till varför skiljer sig mellan olika målgrupper. Kvinnor vill återvinna mobilen av miljöskäl, medan unga och män främst gör det för pengarna.

Kvinnor över 65 bäst på återvinning

När det gäller miljöfrågor sticker målgruppen kvinnor över 65 år ut i undersökningen. 33 procent uppger att de lämnar in sina gamla mobiler, vilket kan jämföras med genomsnittet på 23 procent.

Samma målgrupp utmärker sig även gällande incitament för att återvinna mobilen. Finns det garantier för att enheten tas om hand på ett miljömässigt sätt säger 47 procent att de kan tänka sig att lämna in mobilen, jämfört med 38 procent för hela befolkningen.

Pengar i fokus bland män och unga

22 procent av svenskarna säger att de kan tänka sig att lämna in mobilen om de får ekonomisk ersättning för det. Pengafokuset är störst bland män och unga mellan 18 och 29 år med 28 respektive 31 procent. Den här gruppen har även bäst koll på mobiltelefoners andrahandsvärde.

Annars har befolkningen överlag relativt dålig koll på vad begagnade mobiler är värda. Hela 62 procent uppger att de inte har en aning om värdet på sina gamla lurar.

Återvinningstrenden går svagt uppåt

Många uppger att de inte lämnar in mobilen av ren lathet eller att de vill ha en mobil i reserv. Vissa är också oroliga för att personlig information ska finnas kvar på telefonen och drar sig därför för att lämna in den. Tre gör alltid en total återställning på mobilerna de får in, vilket innebär att man raderar all data från tidigare användare.

Enligt operatören ser man trots allt att återvinningstrenden går uppåt, även om det är svagt. Fler köper begagnat och fler lämnar in mobilen när de köper nytt, främst för att få ner månadskostnaden på nästa mobilabonnemang. Tre Sveriges kommunikationsdirektör Martin Lundberg menar dock att undersökningen visar att operatörer behöver bli ännu bättre på att förmedla vilka återvinningsmöjligheter som finns och vilka fördelar det för med sig.