Telenors loggaTelenor Sverige har ingått ett av världens första första kommersiella avtal för 5G. Avtalet är med Atlas Copco och kommer installeras i deras lokaler i Sickla i Stockholm. Foto: SiljeAO/Shutterstock.com

Företagsaffärer

Första kommersiella 5G-avtalet i världen är tecknat. Det är Telenor Sverige som tillsammans med Atlas Copco ingått ett 5G-avtal för industrin. Samtidigt har ett privat 5G-nätverk på industrispektrumet 3,7 GHz aktiverats, skriver Telenor i ett pressmeddelande.

Telenor är en av de första operatörerna i världen som kan erbjuda en paketlösning som är skräddarsydd för både privata mobila nätverk, företag och fabriker i tillverkningsindustrin.

Atlas Copco blir Telenors första 5G-kund

Telenors första kund blir Atlas Copco. I Atlas Copcos lokaler i Sickla i Stockholm har man tillsammans med Fujitsu installerat och aktiverat ett privat 5G-nätverk.

Telenor Sveriges Head of IoT and New Business, Andreas Kristensson, tycker att det känns väldigt bra att Telenor som första operatör i världen har ingått ett kommersiellt 5G-avtal och befäster sin ledande position på området. För industrisektorn kommer privata nätverk vara en viktig pusselbit, och tillsammans har man ett stort steg mot Industri 4.0. Telenors ambition är att ytterligare två partner i Sverige ska kopplas upp mot 5G på industrispektrum.

Tillverkningsindustrin blir mer digital

Just nu pågår en stor omvandling i tillverkningsindustrin där processer, tjänster och produkter blir mer digitala och uppkopplade. 

Än så länge sker uppkopplingen i första hand via kabel. Dock innebär uppkoppling via kabel större underhållskostnader samtidigt som den drar ner flexibiliteten och effektiviteten i verksamheten. 

Telenors installation av det privata 5G-nätverket i Atlas Copcos lokal i Sickla görs med den senaste trådlösa tekniken och inte med kabel. Vidare sker installationen på industriellt 5G-spektrum på 3,7 GHz-bandet. 

Officiellt står nästa generations mobilteknik med 5G i startgroparna. Den nya mobiltekniken kommer visa vägen för den svenska industrin när det gäller digitalisering och effektivisering.

5G till privatkunder dröjer en stund till

När det gäller att lansera 5G till privatkunder kommer Telenor att vänta, något som vi tidigare har skrivit om. Planen var att lansera 5G till alla sina kunder under 2020. Men operatören har valt att vänta med det tills det finns en homogen täckning i de städer där 5G lanseras.

När Telenor har lanserat 5G för privatkunder kommer man att kunna teckna 5G-abonnemang hos dem.