Kollage med EU-flagga och man som smsar på telefonenFrån och med idag blir det billigare att ringa och sms:a mellan EU-länder. Foto: artjazz och Maridav/Shutterstock.com

Mobilnät

I dag införs ett nytt pristak för samtal och sms inom EU. Det skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande. Det nya pristaket är tänkt att skydda personer mot höga mobilkostnader och är en uppföljning på EU:s beslut att avskaffa roamingavgifterna 2017.

Från och med i dag inför EU-kommissionen ett pristak för alla mobilabonnemang och fasta abonnemang. Det nya pristaket innebär att ett samtal från ett EU-land till ett annat inte får kosta mer än 19 eurocent i minuten, motsvarande 2,05 kronor. Det innebär att det nu kan bli mycket billigare att ringa från Sverige till andra länder inom EU.

Pristaket omfattar inte bara samtal utan även sms. Ett sms får nu inte kosta mer än 6 eurocent eller 0,65 kronor. 

I det nya pristaket är dock inte momsen inräknad vilket innebär att slutpriset blir något högre beroende på hur stor skatten är i respektive land.

Pristaket skyddar mot höga räkningar och motverkar stora prisskillnader

Pristaket införs knappt två år efter att roamingavgifterna inom EU och EES avskaffades, och målet är att skydda befolkningen mot höga räkningar och minska variationerna mellan inrikessamtal och utrikessamtal. Ett samtal inom två EU länder har i genomsnitt varit tre gånger så dyrt som nationella samtal. Ibland kan kostnaden dock vara upp till tio gånger så hög.

Med det nya pristaket vill EU-kommissionen även motverka stora prisskillnader som finns mellan olika mobiloperatörer och EU-länder. De länder där pristaket kommer att göra störst skillnad är i Portugal, Kroatien och Irland. Det är nämligen i dessa länder EU-samtalen har varit som dyrast. Billigast har samtalen varit i Tyskland, Nederländerna och Cypern.

De nya priserna börjar gälla automatiskt

Mobilabonnemangskunderna behöver inte göra någonting för att den nya prissättningen ska börja gälla; det sker automatiskt. Pristaket kommer att gälla i samtliga EU:s 28 medlemsländer, men inom kort kommer det även att gälla i EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein.