Et litiumjonbatteri som lagrar energi i närbild.Telia och Polarium har nu kommit till startskedet av ett samarbete som ska främja telekombranschen gällande energilagring. Med hjälp av litiumjonbatterier hoppas man kunna optimera energianvändningen. Foto: asharkyu/Shutterstock

Telekomoperatörer

Telia har tillsammans med Polarium startat ett projekt som ska komma att gynna energilagring, skriver dem i ett pressmeddelande. Först ut är två svenska nätsajter.

Optimerad energianvändning samt energilagring är någonting som Telia hoppas kunna vinna på i projektet tillsammans med Polarium. Litiumjonbatterier ingår som en nyckelfaktor i projektet.

Energioptimering och förstärkt nätinfrastruktur

Tillsammans med Polarium har Telia startat ett samarbete som ska vara ett steg på vägen till bättre energianvändning. Det handlar framför allt om optimerad energilagring, där man hoppas kunna utveckla användningen av litiumjonbatterier.

Redan nu använder Telia endast förnybar el för sin nätinfrastruktur och har gjort det sedan år 2007, säger de själva, men det finns alltid utrymme för förbättring.

– Hållbarhet och driftsäkerhet är kärnan i vår strategi. Vi är fast beslutna att hitta nya lösningar för hur våra näts energilösningar lagrar och konsumerar el där vi genom partnerskapet med Polarium utforskar hur vi än bättre kan tillvarata våra nättillgångar, säger Telia Companys VD och koncernchef Allison Kirkby.

Först ut i Telias och Polariums energioptimeringsprojekt är två svenska nätsajter. Man hoppas på att en optimerad energilagring också kan bidra till lägre elkostnader samt möjlighet att kunna sälja energiöverskottet till elbolagen. På så vis menar man att det skulle vara möjligt att avlasta elnätet i perioder av effektbrist.

Vill att samhället ska gynnas

Inom Telekom finns ett behov av energioptimering men om resultatet för projektet blir lyckat hoppas Telia och Polarium att de dessutom ska kunna rulla ut energioptimeringen via litiumjonbatterier till fler delar av samhället.

Smart energilagring, menar man, kommer att vara en del av lösningen på energiproblematiken i ett samhälle som kräver mer energi och därmed också bättre energieffektivitet. Polariums VD, Stefan Jansson, ser positivt på samarbetet.

– Vi ser fram emot att genomföra den här piloten tillsammans med Telia, det är ett viktigt steg mot att förändra arbetet med energilagring inom telekomsektorn, säger Stefan Jansson.