Inne på Stockholm centralstation som är nästen helt tomt på folk, bara tre personer syns.Antalet resenärer i kollektivtrafiken minskade rejält i samband med coronapandemins utbrott. Även under hösten var siffrorna låga, och i slutet av december var siffrorna som allra lägst. Men under början av året ökade antalet resenärer i kollektivtrafiken igen. Foto: Tommy Alven/Shutterstock.com

Undersökningar

Nu har det gått ett år sedan coronapandemin slog klorna i Sverige. Antalet resenärer i kollektivtrafiken var något som snabbt minskade när pandemin bröt ut. Rörelsedata från Tre visar att storstadsborna undvek kollektivtrafiken under 2020, men nya data visar att resandet nu har ökat. 

Det har gått ett år sedan de första restriktionerna infördes av folkhälsomyndigheten för att begränsa smittspridningen av Covid-19. Under 2020 har Tre analyserat anonymiserad nätverksdata varje vecka i den så kallade jobbindikatorn för att se hur bra svenskarna har följt restriktionerna.

Antalet resenärer i kollektivtrafiken ökar

Tre har presenterat en årssummering där det går att se och jämföra hur befolkningen i Sverige rörde sig och undvek tider på dygnet i kollektivtrafiken då trängseln var som störst under 2020.

Men nya data visar att det har skett en ökning nu i början av 2021 när det gäller mobiltelefoner i rörelse. Ökningen på 20 procentenheter påminner om den rejäla ökningen som skedde tidigt under hösten under förra året.

Enligt Tre Sveriges kommunikationsdirektör, Mårten Lundberg, kan de se att antalet människor i morgonruschen sedan början av hösten har legat under hälften av de nivåer av vad som vanligtvis vistas i kollektivtrafiken före pandemin. Men under de senaste veckorna kan man se en tydligt ökning i kollektivtrafiken, även om det är från lägre nivåer. 

Antalet resenärer i kollektivtrafiken under 2020 liknar berg- och dalbana

2020 var ett år med tre faser där den första fasen tog sin början i mitten av mars under veckorna 11 och 12 när de första restriktionerna infördes. Antalet resenärer i morgonruschen minskade då dramatiskt. I Stockholm var det bara 39 procent rörelse i kollektivtrafiken jämfört med hur det såg ut under en normal vecka innan pandemins utbrott. Motsvarande siffra låg på 45 procent i Göteborg, 50 procent i Malmö och 59 procent i Uppsala. 

Skolstarten och resorna till arbetet trappade upp resandet

Fas två kom efter sommaren när skolorna startade och många återgick till sina arbetsplatser. I de tre storstäderna var man uppe på nivåer som motsvarade 70 procent av resandet under en normal vecka. I Uppsala var motsvarande siffra uppe på 100 procent. De höga nivåerna låg kvar fram till den andra vågen. Då minskade antalet resenärer igen i kollektivtrafiken.

Fas tre inleddes i oktober när de nya restriktionerna sattes in. Antalet resenärer i kollektivtrafiken minskade rejält och låg i vissa fall på lägre nivåer än när de första restriktionerna infördes i mitten av mars. 

Antalet resenärer ökade i början av 2021

Men under början av 2021 kan man se att antalet resenärer tydligt ökade i storstäderna. Antalet människor i rörelse har ökat med 21 procentenheter i Stockholm och är uppe på 33 procent mot antalet resenärer under en normalvecka. I Malmö och Göteborg är motsvarande siffra uppe på 39 procent och i Uppsala är ökningen som störst, där motsvarande siffra ligger på 71 procent av en normalvecka.