Lantbrukare sitter ned i odling och håller i en mobiltelefon.Sverige ligger i framkant när det gäller digitaliseringen men trots det finns det stora problem med bristande täckning och dåligt internet. Foto: maeching chaiwongwatthana/Shutterstock.com

Mobilnät

Digitalisering och pålitligt internet är viktigt för lantbruksföretagarnas konkurrens. Men trots den digitala utvecklingen är det många lantbrukare som vittnar om bristande täckning och dåligt internet, skriver Telekom idag.

Tillgången på stabilt och pålitligt internet är en brist i vårt avlånga land. Det framgår i Landshypotek Banks lantbrukspanel. Var tredje lantbrukare uppger att de drabbas ekonomiskt på grund av dålig internettillgång. 

104 lantbruksföretag deltog i undersökningen

Data och underlag till Landshypotek Banks lantbrukspanel består av intervjuer och en enkät som genomförts under våren 2021. 104 lantbruksföretagare i Sverige har besvarat enkäten, som består av frågor om allt från hur de ser på digitaliseringen till hur det går att arbeta digitalt ute på gårdarna. 

Enligt enkäten är lantbrukarna positivt inställda till digitaliseringen och de använder dagligen de digitala verktygen i verksamheten. Men den bristande infrastrukturen när det gäller digitaliseringen är ett stort problem. 

Strömavbrott är ett stort problem på lantbruken

25 procent av de som deltog i undersökningen uppger att deras gård har dålig eller mycket dålig mobiltäckning. 33 procent uppger att tillgången till internet är bristfällig och 33 procent uppger att det har inneburit kostnader för verksamheten. Bara 34 procent av lantbrukarna svarade att deras mobiltäckning på gården var mycket bra.

Strömavbrott och teknikstrul är ytterligare ett problem. 50 procent av lantbrukarna uppger att det är vanligt med strömavbrott, något som får ekonomiska konsekvenser för deras verksamhet. Lika många uppger att tekniken ofta strular. 

Majoriteten använder digital kommunikation och administration

I enkätsvaren framgår det att 70 procent använder digital kommunikation och administration. Dessutom är det hela 60 procent av lantbruksföretagen som använder digitala verktyg rent verksamhetstekniskt för till exempel kartläggning och precisionsodling.

Enligt Landshypotek Banks vd, Per Lindblad, bekräftar enkäten att majoriteten av lantbruksföretagarna är mycket digitaliserade. Det visar hur viktigt det är för landsbygden med en stabil digital infrastruktur.