SJ-tåg på tågstationRörelsen på centralstationerna minskade under sportloven. Däremot har det på sina håll varit fler besökare på skidorterna än förra året. Foto: Kapi Ng/Shutterstock.com

Undersökningar

Under början av 2020 hade resandet i kollektivtrafiken ökat något, efter den kraftiga minskning som skedde i början av pandemin. Nu visar data från Tres Jobbindikator att antalet människor i morgontrafiken har legat på ungefär samma nivåer i några veckor. Men under sportloven minskade antalet resenärer i Göteborg och Malmö.

Under coronapandemin har Tre delat med sig av anonymiserad nätverksdata i ett verktyg som de kallar för Jobbindikatorn. Med hjälp av det kan man se hur många som rör sig kring landets största centralstationer och hubbar för kollektivtrafiken. Utifrån det kan man dra några intressanta slutsatser.

Så här ser siffrorna ut för vecka 8

Förra veckan (vecka 8) var antalet människor vid Stockholms centralstation 34 procent av en normal vecka före corona. I Göteborg var rörelsen 41 procent och i Malmö låg nivåerna på 39 procent.

Det här representerar en minskning på fyra procentenheter i Malmö jämfört med den föregående veckan, alltså vecka 7. Det beror troligtvis på att de hade sportlov då. Göteborg hade sportlov för två veckor sedan, och indexet låg då på 36 procent, jämfört med förra veckans 41 procent.

Desto mer rörelse på populära skidorter

Antalet människor i rörelse på stationerna i storstäderna har minskat, men däremot ser man mer rörelse på Sveriges skidorter. Många verkar alltså ha åkt på skidsemester under sportlovet.

– Under dessa veckor ser vi samtidigt att det är lika många om inte fler människor i svenska fjällen jämfört med förra årets sportlovsäger Mårten Lundberg, kommunikationsdirektör på Tre.

I Tres pressmeddelande kan man se tre diagram över antal Tre-kunder som har befunnit sig i Sälen, Åre och Vemdalen. Åre har varit mycket populärt i år och visar genomgående fler besökare där under 2021 än 2020. Men även i Sälen och Vemdalen har det under vissa perioder varit fler Tre-kunder där i år än förra året.