Mobilnät

5G-utvecklingen går framåt i rasande fart. Redan i år förväntas det första 5G-nätet kopplas upp. Den nya generationens mobilnät kommer även att spela en nyckelroll i arbetet med artificiell intelligens. Men nu kommer en varning från Ericsson att Sverige ligger efter i utvecklingen.

Ericsson uttrycker oro över 5G-utvecklingen i Sverige

Telekomjätten Ericsson har fört fram sin oro till digitaliseringsminister Peter Eriksson. I ett brev skriver man att det finns en risk att Sveriges mål och visioner som är relaterade till mobilt bredband kommer att försenas.

En grundförutsättning för att 5G ska fungera finns i dagsläget inte i Sverige. Det handlar om att säkerställa att det finns ett nödvändigt frekvensutrymme. Ericsson är särskilt oroliga för Stockholm och Skåne där det inte kommer att finnas ett tillräckligt frekvensutrymme förrän om fem år.

Utvecklingen i Sverige ligger två år efter USA

Det nya mobila nätverket kommer att spela en avgörande roll med mycket av framtidens teknik. Hastigheten kommer att vara mycket snabbare än med både 3G- och 4G-näten och det kommer bland annat utvecklingen av självkörande bilar vara beroende av eftersom bilarna ska kunna ta snabba beslut, kunna kommunicera med andra bilar och hantera olika situationer på bästa och säkraste sätt.

För att Sverige ska kunna ha en ledande roll i ett sådant arbete krävs det till att börja med att det finns tillräckligt med frekvensutrymme i landet. Då så inte är fallet vill Ericsson se ett nationellt initiativ.

– Det här nationella initiativet från regeringen bör inkludera de parter som har möjlighet att lösa frågan: Telekomsektorn bör givetvis ingå, men även industrisektorn och konsulterna, säger Ulf Pehrsson, chef för Government & Industry Relations, till Computer Sweden.

Redan nu menar Phersson att Sverige ligger uppskattningsvis två år efter USA i utvecklingen.

Sverige måste vara med från början när 5G utvecklas

Då 5G kommer att gynna hela digitaliseringen i samhället är det viktigt att vara med från början. Ericsson anser att 5G-utvecklingen är grundläggande för att Sverige ska kunna vara en ledande kraft i världen när det gäller att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Ericsson hoppas att den oro som framförts till digitaliseringsministern tas på allvar.

– Vi förväntar oss att regeringen inser hur viktig frågan är och vilken betydelse den har för svensk konkurrenskraft, svenska användare och industrier, och att de ger ett positivt svar, säger Ulf Phersson.