Illustration jorden och 5G-symbol.Den globala utrullningen av 5G har gått snabbare än utrullningen av 4G. Enligt telekombolaget Ericsson kommer det att finnas 3,5 miljarder 5G-abonnemang år 2026. Foto: ohlee7481/Shutterstock.com

Mobilnät

Utrullningen av 5G går snabbare än vad man tidigare trott, trots den osäkerhet som har funnits på grund av Covid-19. Ericsson spår att det kommer att finnas 580 miljoner 5G-abonnemang världen över i slutet av 2021, skriver Telekom idag.

Utrullningen och upptagningstakten av den nya radiotekniken 5G är snabbare än föregångaren 4G. Enligt Ericsson Mobility Report kommer det att finnas 580 miljoner 5G-abonnemang i slutet av 2021.

99 procent av Sveriges befolkning kommer ha tillgång till 5G inom ett par år

Antalet enheter med stöd för 5G ökade med 70 miljoner under första kvartalet i år. Om ökningen håller i sig kommer det finnas över en halv miljard aktiverade abonnemang i hela världen innan året är slut. 

Utrullningen går snabbt och år 2026 uppskattar Ericsson att det kommer att finnas 3,5 miljarder 5G-abonnemang. I Sverige räknar alla operatörer med att 99 procent av befolkningen kommer ha tillgång till 5G-nätet redan 2024 eller 2025.

Snabbare utrullning i Asien

Antalet abonnemang kommer att skilja stort i olika länder. Enligt Ericssons rapport har utrullningen gått långsammare i Europa än i Kina, Korea, Japan eller USA.

Nordöstra Asien kommer att ha flest abonnemang 2026, där man uppskattar att det kommer att finnas 1,4 miljarder abonnemang.

Den högsta penetrationen räknar Ericsson med att hitta i de rika Gulfländerna (73 procent) och i Nordamerika (84 procent) av alla abonnemang.

Covid-19 bidragande till snabb utrullning av 5G

Coronapandemin har varit en pådrivande faktor när det gäller utrullningen av 5G. Efterfrågan på snabb och stabil uppkoppling exploderade på grund av Covid-19. Det gör att tekniken är ett välkommet tillskott på flera marknader.

I Ericssons Mobility Report framgår det också att nästan nio av tio operatörer som lanserat 5G erbjuder Fixed Wired Access på 4G/5G, även på marknader som har hög fiberpenetration.

Enligt Ericssons chef för nätverksdelen, Fredrik Jejdling, visar rapporten att de redan är i nästa fas av 5G. Nu är det dags att avancerade användningsområden materialiseras och börjar leverera 5G enligt löfte.