Arkiv för Maj 2017

Fler mobilabonnemang än människor i världen

Ericssons siffror visar att det idag finns fler mobilabonnemang globalt än antalet mobilanvändare. Detta beror på att många äger och använder fler än en enhet med tillhörande abonnemang. Dessutom tycks antalet mobilanvändare som använder smartphones har ökat. Idag erbjuder de flesta operat...

Möjligheter att ladda mobilen likt Wi-Fi-uppkoppling

Inom teknikvärlden försöker företag utveckla möjligheterna att ladda mobiler likt Wi-Fi. Har du problem med att mobilen ofta tar slut på batteri och att du inte har någon laddare i närheten? Snart är detta inget problem längre. Denna innovation kan lösa de vanliga svårigheterna kring ...

Mobilabonnemang kan lösa problem inför fiber

Under år 2015 hade ca 90 % av hushållen i Stockholm tillgång till internet via fiber medan siffran i de mer glesbefolkade kommuner var under 10 %. Under de senaste två åren har siffra dock ökat och nu satsar kommuner på att även på att människor på landsbygden ska få till gång till fibernä...